Energetska učinkovitost električnim prijevozom


Energetska učinkovitost električnim prijevozom

Promet u ukupnoj energetskoj potrošnji ima udjel od 30%, a u emisijama stakleničkih plinova u EU od oko 25%, od čega 71,3% generira cestovni promet. Sukladno EU ciljevima smanjenja emisije stakleničkih plinova te sve većem zagađenju zraka, nužno je istaknuti važnost čistijeg transporta odnosno energetske učinkovitosti u prometu i poticati projekte povećanja energetske učinkovitosti prometnih sustava te korištenje učinkovitijih vozila (koja u većoj mjeri koriste obnovljive izvore energije, imaju smanjene emisije CO2 odnosno električna vozila).

U skladu sa smjernicama prometne strategije Europske unije iz ožujka 2011. godine, koja promet stavlja u kontekst nove razvojne strategije Europske unije, te smjernicama 3. Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP)  je izradilo Program mjera smanjenja emisija iz prometa za razdoblje 2013. – 2020. godine. Navedenim programom su, sukladno Strategiji energetskog razvoja, predviđene mjere za smanjenje emisija iz prometa kao i postizanje cilja o 10%-tnom udjelu OIE u svim oblicima prijevoza:

 • program poticanja nabave električnih i hibridnih vozila („plug in“ i onih sa emisijom do 90g CO2/km) za građane, trgovačka društva i obrtnike - Vozimo ekonomično, koji je do 2015. godine provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • promjena trošarina - uvođenje ekološkog kriterija
 • prijedlog Uredbe koja regulira posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
 • Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu kojim su u nacionalno zakonodavstvo ugrađene odredbe europske direktive
 • program poticanja nabave ekološki prihvatljivijh vozila za javni prijevoz - "Zeleni javni transport", koji je provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • program poticanja treninga eko vožnje (za tvrtke), koji je provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • program pod nazivom "Zelena linija" u sklopu kojeg će se županijske javne ustanove, nacionalni parkovi i parkovi prirode moći prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava za električna vozila, plovila i hibridna vozila, koji provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okolia i energetsku učinkovitost sufinancirao je mjere povećanja energetske učinkovitosti u prijevozu kroz 3 programa:

 • Sufinanciranje električnih, plug-in hibridnih i hibridnih vozila za građane, trgovačka društva i obrtnike
 • Sufinanciranje treninga eko vožnje
 • Sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu

Izvor: fzoeu.hr

Podijeli sa drugima

Vezani linkovi

Ostale mjere energetske učinkovitosti u prometu

Prometne gužve postaju sve veći problem u gradovima, koji značajno utječe na nepotrebno povećanu pot...

Eko vožnja

Eko vožnja prepoznata je kao jedna od najučinkovitijih mjera za poticanje energetske učinkovitosti u...

Sve o električnim motociklima

Električni motocikli su vozila s dva ili tri kotača pogonjena elektromotorom. Električna energija se...

Sve o hibridnim automobilima

Hibridni automobili su oni koji za pokretanje koriste dva ili više izvora energije, umjesto j...

Sve o električnim automobilima

Električni automobil je automobil koji se pokreće elektromotorom, koristeći električnu energiju pohr...

Najviše vas zanima

Zadnje novosti

Newsletter

Električni automobili
 • https://elektricni-automobili.com
Električni automobili
Hibridni automobili
 • https://hibridni-automobili.com
Hibridni automobili
Električna vozila
 • https://elektricna-vozila.com
Električna vozila
Električni romobili
 • https://elektricni-romobili.com
Električni romobili
Električni motocikli
 • https://elektricni-motocikli.com
Električni motocikli
Autonomna vozila
 • https://autonomna-vozila.com
Autonomna vozila
Električni bicikli
 • https://elektricni-bicikli.com
Električni bicikli
Elvonet.com
 • https://elvonet.com
Elvonet.com