Subvencije za električna vozila i hibride

Program sufinanciranja električnih vozila 2022. godine


Subvencije za električna vozila i hibride


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u 2022. godini osigurao 108,3 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila – 103,3 kuna za fizičke i pravne osobe te 5 milijuna za javni sektor. Za građane i tvrtke prijavu podnose prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije Fonda dok će se javni sektor, kao obveznik Zakona o javnoj nabavi, prijavljivati izravno Fondu. 
 
Kako građani i tvrtke mogu ostvariti poticaje za energetski učinkovitija vozila 
 
VOZIMOEKO.FZOEU.HR

Prvi korak u provedbi sufinanciranja nabave energetski učinkovitijih vozila za građane i tvrtke je bila objava Javnog poziva za proizvođače, generalne zastupnike ili uvoznike motornih vozila, koji su Fondu prijavili prodajna mjesta i dostupne modele vozila. Pritom je svako prodajno mjesto dobilo korisnički račun za prijavnu aplikaciju Fonda. Lista vozila, koja uključuje modele svih dostupnih energetski učinkovitih vozila, može se pronaći na stranici vozimoeko.fzoeu.hr.

Nakon što je Fond objavio Javni poziv za građane i tvrtke, prodavatelji  putem prijavne aplikacije korisnike prijavljuju za sufinanciranje. Unosom obveznih podataka prijavitelja te učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav, za korisnika se automatski rezervira dostupan iznos poticaja. Kako bi ostvario pravo na sufinanciranje, kupac u određenom roku mora uplatiti i obvezni minimalni predujam za vozilo, u iznosu od 7% traženih sredstava Fonda. Za fizičke osobe to je maksimalno 4.900 kuna, dok predujam za pravne osobe iznosi do 28.000 kuna.

Po pojedinom vozilu moguće je dobiti do 40% sredstava, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000,00 kuna, za plug-in hibride do 40.000,00 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000,00 kuna. Sredstva su dostupna i za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000,00 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000,00 kuna. S maksimalno 400.000 kuna sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik. 

Građani sufinanciranje mogu ostvariti za jedno novo vozilo, dok tvrtke mogu kupiti i više njih, ali maksimalno mogu dobiti do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. I jedni i drugi imaju rok za realizaciju kupnje vozila i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom u Fond – 12 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora, a  kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Što nakon rezervacije sredstava?
 

1. Kupac je dužan temeljem potvrde uplatiti obavezni minimalni predujam na račun prodajnog mjesta.
2. U roku do 8 dana od dana izdavanja potvrde je rok za dovršetak prijave. Prodajno mjesto mora učitati račun za obavezni minimalni predujam i dokaz o uplati obveznog minimalnog predujma, a to znači:
- dokaz prodajnog mjesta o primitku sredstava na račun u vidu ispisa iz  transakcijskog računa (blagajnička uplatnica prodajnog mjesta nije prihvatljiv dokaz o primitku sredstva prodajnog mjesta),
- fiskalizirani račun iz kojeg je vidljiva uplata sredstava.
 
Dokaz prodajnog mjesta o primitku sredstava i/ili fiskalizirani račun na kojem nije naznačen redni broj prijave odnosno na kojem je naznačen netočan redni broj prijave neće biti prihvatljiv. Prodajno mjesto obavezno je na dokazu prodajnog mjesta o primitku sredstava ili fiskaliziranom računu naznačiti redni broj prijave.
 
Napominjemo kako obvezni minimalni predujam ne smije biti uplaćen prije datuma i vremena zaprimanja navedenog u Potvrdi prijavitelja o uspješnoj rezervaciji sredstava.

3. Kupac će od Fonda zaprimiti e-mail s potvrdom uspješnog dovršetka prijave na Javni poziv Fonda.
4. Korisnici čije prijave budu pozitivno ocijenjene na adresu će preporučenom poštom zaprimiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju.
5. Fond će korisniku sredstva isplatiti jednokratno, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu. Potrebna dokumentacija nalazi se uz Javni poziv na poveznici.


Zašto električna vozila?

 • nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
 • njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
 • podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
 • manje je porezno opterećenje,
 • smanjuje se zagađenost okoliša bukom (procjenjuje se da gotovo 20 % stanovnika EU pati od buke čije se razine smatraju neprihvatljivima,)
 • doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju. 


Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja energetski učinkovitih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Od 2014. do 2020. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 153 milijuna kuna sufinancirao nabavu više od 4.500 energetski učinkovitijih vozila (električnih, hibridnih te „plug in“ hibridnih vozila). Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U 2020. godini bilo je registrirano preko 1.300, dok je u 2021. godini broj električnih i „plug-in“ hibridnih vozila prešao brojku od 4200.

Izvor: fzoeu.hr

Podijeli sa drugima

Električni automobili
 • https://elektricni-automobili.com
Električni automobili
Hibridni automobili
 • https://hibridni-automobili.com
Hibridni automobili
Električna vozila
 • https://elektricna-vozila.com
Električna vozila
Električni romobili
 • https://elektricni-romobili.com
Električni romobili
Električni motocikli
 • https://elektricni-motocikli.com
Električni motocikli
Autonomna vozila
 • https://autonomna-vozila.com
Autonomna vozila
Električni bicikli
 • https://elektricni-bicikli.com
Električni bicikli
Elvonet.com
 • https://elvonet.com
Elvonet.com